Waarom is biologisch beter voor milieu en natuur?

In biologische landbouw worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt die in het grondwater terecht komen of de lucht vervuilen.

In de biologische landbouw krijgt elk dier meer ruimte waardoor er geen mestoverschot is. De natuurlijke mest van deze dieren wordt naast o.a. compost gebruikt voor bemesting van de akkers. Natuurlijke mest ligt goed vast in de grond en spoelt daarom minder gauw weg met het regenwater het grondwater in. Dat voorkomt verzuring en vermesting. Op die manier wordt het bodemleven gevoed en dat voedt de gewassen die er op groeien; zo houd je de bodem vruchtbaar en voorkom je ziektes en plagen.

Dit kunnen biologische tuinders en akkerbouwers ook voorkomen door sterke plantenrassen te planten die gewend zijn op eigen kracht te groeien. Ook met vruchtwisseling - door elk seizoen een ander gewas op een perceel te telen - kan de biologische tuinder ziektes en plagen voorkomen.

De biologische boer helpt ook mee aan een natuurlijk landschap. Zo lopen de koeien het grootste deel van het jaar buiten en bieden biologische akkers en weilanden meer kleurvariatie aan bloemen.

Volg ons op facebook